Päivitetty 18.03.2024

Minna Lamppu

Lehtori

Musiikkipedagogi YAMK (pääaineet: varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö, laulupedagogi), mediatuottaja

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Lehtori, pääainevastaava, varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö, musiikin tutkinto. TKI-toiminta, kulttuurihyvinvoinnin edistäminen.
Minna Lamppu

Ota yhteyttä

Vastuut ja tehtävät

Toimin kulttuurialalla opettajana ja pääainevastaavana musiikin tutkinnon pääaineessa Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö. Työhöni kuuluu pääainevastaavan tehtävät, opettaminen, pedagogisten aineiden vastuu sekä luovuuden hyödyntämiseen ja luovan toiminnan kehittämiseen liittyvien hankkeiden asiantuntijatehtävät. Toimin kulttuurihyvinvoinnin tiimissä. Projektipäällikkö hankkeessa Uusia säveliä etsimässä.

Projektit

Uusia säveliä etsimässä (2021-2023)

Soivia kohtaamisia 1, 2 ja 3

SÄPE - säveltämisen pedagogiikka

Digisti yhdessä

SOSKU

Kohti luovaa arkea

Musiikki elämään

Kulttuurisilta

Julkaisut

Lamppu, M., Mikkola, T., Niemi, J. & Ala-Nikkola, E. (toim.) 2024. Uusia säveliä etsimässä – luovan toiminnan mahdollisuuksia omaishoitoperheiden tueksi. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-426-5 

Huhtinen-Hildén, L. & Lamppu, M. (toim.) (2020). Soivia sanoja ja vauhdikkaita vaatteita – Luovaa toimintaa varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-261-2

Huhtinen-Hildén L. & Lamppu, M. (toim.) (2019). Sukkasäkkisoittimia ja spontaania kurarumbaa – Luovaa toimintaa varhaiskasvatuksessa. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-183-7

Huhtinen-Hildén, L. & Lamppu, M. (toim.). (2018). Odottamattomia aarteita. Ilmaisua, leikillisyyttä ja luovaa toimintaa ryhmässä. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-097-7

 

Jäsenyydet

And Beyond - miesten luovat polut työelämään -hankkeen ohjausryhmä, Kulttuurisen vanhustyön verkoston jäsen

Kiinnostuksen kohteet

Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on luovuus elämän voimavarana. Toimin musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön opettajana ja pääainevastaavana sekä asiantuntijana kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä.

 • kohtaaminen
 • vuorovaikutus
 • kulttuurihyvinvointi
 • musiikki 
 • taide
 • luovuus
 • opettaminen
 • musiikkipedagogiikka
 • musiikkikasvatus
 • taiteen soveltava käyttö 
 • monialaisuus
 • kehittäminen
 • hankkeet
 • projektit
 • hyvinvointi
 • yhteisömuusikko
 • varhaiskasvatus
 • virtuaaliopetus
 • digitaalisuus opettamisen välineenä
 • prosessit