Päivitetty 10.09.2020

Riitta Vilkko

Lehtori

väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

TtM, Tampereen yliopisto

kätilö (AMK)

sairaanhoitaja (AMK)

Terveys

Toimin kätilökoulutuksen lehtorina
Riitta Vilkko

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

seksuaalineuvoja (NACS)

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ruotsi: Hyvä

Julkaisut

Vilkko R. Nuorten naisten terveyskäyttäytyminen – päihteet ja seksuaaliterveys. Pro gradu, Tampere, 2010.

Leikko R (nyk. Vilkko R), Suominen T, Rantanen A ym. Nuorten naisten seksuaalikäyttäytymiseen liittyvät riskitekijät. Sosiaalilääketieteellinen Aikakausilehti 2015;4:295-306.

Kiinnostuksen kohteet

Kätilötyöhön liittyvä opetus- ja tutkimustyö