Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä Ruotsi: Alkeet

Julkaisut

Judin P., Mäenpää S., Parviainen M., Renfors H. 1991. Veden jäljillä – kuvaamataidon opas vesitien kulkijoille. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B25.

Rusanen, S., Pusa T., Mäenpää, S. 2015. Visual arts education and the 
diverse professional identities of kindergarten teachers. 
European Journal of Social and Behavioural Sciences. 12, 1, 1675–1682.

http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/150ejsbs.pdf

Pusa T., Rintakorpi K., Rusanen S., Mäenpää S. 2016. Lapsen ”liikkumavara” varhaiskasvatuksen eetosten ristivedossa. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2016, vol 17.

Raatikainen E., Rauhala L., Mäenpää S. 2017. Qualified Empathy - a Key Element for an Empowerment Professional. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2017, vol 18.

https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/65404/30617

Hakanen S., Korpela E., Mäenpää S., Rantala-Nenonen K. 2020.   Sosiaalialan luovat menetelmät läppärillä – Pedagogisia kokeiluja etäopetuksessa.Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Metropolian julkaisuja.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-263-6

Luottamus- ja edustustehtävät

Suomen Sosiaalipedagogisen seuran hallitus