Päivitetty 09.06.2022
Seija Mäenpää

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä Ruotsi: Alkeet

Julkaisut

Raatikainen, E., Rauhala, LA. & Mäenpää, S. (2021). An educational intervention focused on teaching Qualified Empathy to social work students in Finland. Journal of Applied Research in Higher Education. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JARHE-11-2020-0404/full/html

Hakanen S., Korpela E., Mäenpää S., Rantala-Nenonen K. 2020.   Sosiaalialan luovat menetelmät läppärillä – Pedagogisia kokeiluja etäopetuksessa.Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Metropolian julkaisuja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-263-6

Raatikainen E., Rauhala L., Mäenpää S. 2017. Qualified Empathy - a Key Element for an Empowerment Professional. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2017, vol 18. , 113–21.

https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/65404/30617

Pusa T., Rintakorpi K., Rusanen S., Mäenpää S. 2016. Lapsen ”liikkumavara” varhaiskasvatuksen eetosten ristivedossa. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2016, vol 17.

Rusanen, S., Pusa T., Mäenpää, S. 2015. Visual arts education and the 
diverse professional identities of kindergarten teachers. 
European Journal of Social and Behavioural Sciences. 12, 1, 1675–1682.

http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/150ejsbs.pdf

Judin P., Mäenpää S., Parviainen M., Renfors H. 1991. Veden jäljillä – kuvaamataidon opas vesitien kulkijoille. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B25.

 

Verkostot

 

Taidekasvatusyhteistyö, varhaisiän taidekasvatus; Aalto yliopisto ja Helsingin Yliopisto, Kontula Art School

Jäsenyydet

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry

Kettuki ry